Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wieleń (utwardzenie terenu pod przyszłą altanę)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 15 129,00 zł

Opis inwestycji