Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 329 956,36 zł

Opis inwestycji