Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 21 581,40 zł

Opis inwestycji