Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin (zakup plandek na altanę ogrodową)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 15 867,00 zł

Opis inwestycji