Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Siekówko (kosz na śmieci + 2 ławki)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 2 221,59 zł

Opis inwestycji