Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej – budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 38 665,70 zł

Opis inwestycji