Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin (budowa altany ogrodowej)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 127 093,74 zł

Opis inwestycji