Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 66 754,50 zł

Opis inwestycji