Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz – ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 21 000,00 zł

Opis inwestycji