Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 1 229 481,60 zł

Opis inwestycji