Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenia zielonego przystanku

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 59 933,00 zł

Opis inwestycji