Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno – sportowe

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 69 107,21 zł

Opis inwestycji