Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup AED

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 7 400,00 zł

Opis inwestycji