Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup bramki meczowej przestawnej na boisko do miejscowości Starkowo

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 000,00 zł

Opis inwestycji