Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup garażu blaszanego do miejscowości Barchlin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 6 849,99 zł

Opis inwestycji