Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 499,99 zł

Opis inwestycji