Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i dostawa kontenera sanitarnego

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 20 172,00 zł

Opis inwestycji