Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż pieca (olej opałowy) w sali wiejskiej w Starkowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 79 641,20 zł

Opis inwestycji