Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż platformy osobowej do budynku UG Przemęt

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 49 576,55 zł

Opis inwestycji