Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż zewnętrznych rolet okiennych na sali wiejskiej w m. Biskupice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 4 306,23 zł

Opis inwestycji