Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż żurawi z wyciągarką OŚ w miejscowości Wieleń

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wieleń Zaobrzański

  • Łączna kwota inwestycji: 18 900,00 zł

Opis inwestycji