Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup kosiarki samojezdnej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 12 900,00 zł

Opis inwestycji