Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup kosiarki traktorowej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 10 399,00 zł

Opis inwestycji