Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup kosiarki

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 2 100,00 zł

Opis inwestycji