Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup kostki na utwardzenie gminnego terenu w Barchlinie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 12 768,29 zł

Opis inwestycji