Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup krzeseł do sali wiejskiej w m. Borek

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 2 868,00 zł

Opis inwestycji