Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup kuchenki gazowej do kuchni w sali wiejskiej w Poświętnie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 2 750,00 zł

Opis inwestycji