Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do OSP Osłonin

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 60 233,10 zł

Opis inwestycji