Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów budowlanych na remont korytarza w sali wiejskiej w Buczu

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 2 796,21 zł

Opis inwestycji