Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów do zagospodarowania terenu gminnego przy sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 6 701,00 zł

Opis inwestycji