Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w m. Bucz (kostka brukowa)

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 44 099,78 zł

Opis inwestycji