Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów na remont tarasu przy sali wiejskiej w m. Borek + wykonanie tarasu

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 19 870,00 zł

Opis inwestycji