Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podbitki dachowej nad tarasem przy sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 8 707,90 zł

Opis inwestycji