Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup materiałów przeznaczonych na remont remizy OSP

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 000,00 zł

Opis inwestycji