Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup nagłośnienia do sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 5 464,00 zł

Opis inwestycji