Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup odkurzacza ogrodowego (dmuchawy do liści)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000,00 zł

Opis inwestycji