Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup pieca CO V klasy do budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 27 000,00 zł

Opis inwestycji