Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup piłkochwytów na stadion w m. Mochy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 23 010,84 zł

Opis inwestycji