Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup rolet wewnętrznych na okna w sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 274,00 zł

Opis inwestycji