Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup szafki zewnętrznej na defibrylator w m. Starkowo

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 2 500,00 zł

Opis inwestycji