Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup szafy do zaplecza kuchennego

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 4 950,00 zł

Opis inwestycji