Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 4 000,00 zł

Opis inwestycji