Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup umundurowania dla OSP Przemęt

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 18 000,00 zł

Opis inwestycji