Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Radomierz

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 7 077,42 zł

Opis inwestycji