Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wiaty przystankowej do m. Siekówko

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 8 266,00 zł

Opis inwestycji