Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wiaty przystankowej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 4 000,00 zł

Opis inwestycji