Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wyposażenia dla OSP Kluczewo

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 4 858,50 zł

Opis inwestycji