Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 232,89 zł

Opis inwestycji