Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 2 422,01 zł

Opis inwestycji