Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej – zakup krzeseł (80 szt.)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 16 320,00 zł

Opis inwestycji